Nyhet | 2011-07-05 | 17:53

Unikt partnerskap för hållbarhet i Uppsala

Lösningar för en hållbar stad måste skapas av alla delar av samhället. Det konstaterade deltagarna under tisdagens frukostseminarium om Uppsala klimatprotokoll. 17 deltagarna, företag, universitet och offentlig verksamhet, samarbetar för att Uppsala ska nå sitt långsiktiga klimatmål - att år 2030 vara på väg mot klimatneutralitet. – Ska vi jobba med miljöfrågor ska vi göra det tillsammans, sade Kenneth Holmstedt, stadsdirektör, Uppsala kommun. Ingen lätt uppgift. – Det är ett otroligt tufft mål. För att vi ska lyckas behöver Uppsalas invånare minska sina utsläpp med 0,5 ton koldioxid per person år 2050. Är det möjligt? Jag brukar säga att det är nödvändigt, konstaterade Kenneth Holmstedt. Vad innebär ett sådant partnerskap i praktiken? Vattenfall är med i utvecklingen och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. – För Vattenfall handlar det främst om energisystemet och om energieffektivisering och att erbjuda nya produkter och tjänster som hjälper våra kunder att nyttja energin mer effektivt, sade Anders Johnson som leder Vattenfalls arbete med hållbara städer – Bland annat tar vi fram en åtgärdskarta för att minska utsläppen av koldioxid och en plan för omställning till ett hållbart samhälle, berättade Anders Johnson.