Nyhet | 2008-02-19 | 18:00

Unikt samarbete i förstudie om Vojmån

Den förstudie om ett överledningsprojekt som Vattenfall bedrivit tillsammans med Vilhelmina kommun i snart två år är inne i sitt slutskede. Idag presenteras förslaget som ska ligga till grund för en kommunal folkomröstning i Vilhelmina november 2008.

- Samarbetet med Vattenfall har fungerat bra och vi har gemensamt kommit fram till bra konstruktiva förslag till lösningar för Vojmån, säger Åke Nilsson (s), ordförande i förstudiens styr- och samordningsgrupp.

Förstudien om Vojmån har varit startskottet för ett nytt sätt att arbeta för Vattenfall.

- Att arbeta tillsammans med en berörd kommun i syfte att hitta framtida energitillskott för att därefter gå vidare till Miljödomstolen, betecknar ett nytt arbetssätt för oss, säger Nils Andersson, Vattenfall.

Förstudien har studerat konsekvenserna för Vojmån och dess närmiljö om vatten tas från källflödet Vojmsjön och leds i en 24 kilometer lång tunnel till Stalons kraftverk.

- Förstudien visar att även om så mycket som fyra femtedelar av tillrinningen till Vojmsjön leds till Stalons kraftverk så kan det vara möjligt att med rätt biotopåtgärder ge ån en livaktig miljö, säger Gunnar Hörnlund, kommunalråd (c) i Vilhelmina.

Om projektet, överledningen, blir av kommer energitillskottet av förnybar energi att motsvara hushållsel till drygt 30000 hushåll. Motsvarande energiproduktion med fossila bränslen skulle generera 145 000 ton koldioxid.


Kontakt:
Åke Nilsson, Vilhelmina kommun, 070-353 40 33
Nils Andersson, Vattenfall AB, 070-539 59 87
Gunnar Hörnlund, Vilhelmina kommun 070-348 40 25

Ett informationsmöte hålls kl 18.30 i Vilhelmina Folkets hus. Mötet direktsänds på webb-tv: www.vilhelmina.se

För ytterligare upplysningar:
Johnny Wahlström, informatör, Vilhelmina kommun, 076-817 46 55
Peter Stedt, kommunikatör, Vattenfall AB, 070-597 73 38

Läs mer

Vojmån - en förstudie
Mer information och material att ladda ner finns på Vojmå-hemsidan hos Vilhelmina kommun