Nyhet | 2009-12-11 | 12:00

Uppdrag för ett smidigt övertagande

Att överta ett vattenkraftverk är inte så enkelt som att bara ta emot nycklarna; speciellt inte ifall kraftverket är i drift. I Umeälven cirka fyra mil från Umeå tar Vattenfall vid årsskiftet över Pengfors kraftverk från E.ON.

Pengfors vattenkraftverk

Vattenfall Power Consultant genomför i samband med detta två uppdrag för Vattenfall Vattenkraft.
– Det ena syftar till att göra övertagandet så smidigt som möjligt för båda parter, berättar Erik Lindgren.

Det innebär bland annat att anläggningen, som producerar cirka 240 GWh/år och är byggd i mitten på 50-talet, ska anslutas till Vattenfalls driftcentral, läggas in i affärssystem och dokumenteras genom inventering av tidigare dokumentation. Samtidigt pågår driften och den får inte störas mer än nödvändigt.

Övertagandet är en uppgörelse som innebär att Vattenfall Vattenkraft ökar sin ägarandel i Pengfors AB från 35 % till 100 %.

– Min uppgift är att vara en länk mellan Vattenfall och E.ON, säger Erik Lindgren.

Hans kollega Fredrik Lampa genomför ett annat uppdrag, en förstudie till en investeringsplan för Pengfors. Utgångspunkten är att skaffa så mycket information som möjligt om anläggningen.

– Vattenfall har ju inte ägt kraftverket, så vi har ingen egen historik att tillgå. Den måste vi istället återskapa nu och se till att bli duktiga på att känna Pengfors, genom att med egna ögon verifiera allt som är dokumenterat. Det är spännande, för det är lite av en pionjärinsats!

På basis av den kunskapen ska sedan en investeringsplan utformas som omfattar hela systemet med turbiner, kontrollutrustning och annat, berättar Fredrik Lampa.


Kontakta: Erik Lindgren, 090-15 14 58


Pressrelease från 22 januari, 2010