Nyhet | 2011-02-22 | 10:38

Uppdrag för VPC i norsk vindkraftssatsning

Med hjälp av Vattenfalls tekniska expertis planeras Norges första havsbaserade vindkraftspark Havsul I. I stenhård internationell konkurrens tog Vattenfall Power Consultant hem uppdraget att göra en konceptstudie av hur vindkraftverken ska anslutas till varandra och till det norska elnätet.

Satsningen på den havsbaserade vindkraftsparken som förhoppningsvis ska stå klar 2014 beräknas vara värd drygt 7 miljarder norska kronor. Bakom projektet står företaget Vestavind Offshore som ägs av sju energibolag i västra Norge. Havsul I kommer att uppföras på Norges nordvästra kust utanför ön Harøya.

Vattenfall Power Consultant är i högsta grad delaktigt i planeringen av Havsul I. Tillsammans med den norska samarbetspartnern Reinertsen AS arbetar konsulterna med två förstudier.
– Den första konceptstudien hanterar fundament, installation och logistik. Den ägs av Reinertsen. Den andra studien som handlar om infrastrukturen ägs av Vattenfall Power Consultant i Norge, förklarar projektkoordinator Henrik Brorson.
I den senare studien ska vindkraftsparkens infrastruktur utredas. Det handlar bland annat om hur vindkraftverken ska knytas ihop och hur förbindelsen med elnätet ska se ut.

Studien är enligt Henrik Brorson mycket omfattande och innebär att konsulter i Norge och Sverige kommer att lägga ner ett betydande antal arbetstimmar i projektet fram till maj.
– I studien gör vi tekniskt underlag som kommer att ligga till grund för en noggrannare beräkning av hur mycket det kommer att kosta att bygga Havsul I.

Exakt hur många vindkraftverk Havsul I kommer att bestå av är än så länge inte klart.
– Det beror lite på vilken turbin som kommer att användas i verken. Vi studerar förutsättningarna hos två olika storlekar, förklarar Henrik Brorson.

Havsul I kommer möjligtvis att uppföras i två faser: den första på 50 MW, och den andra på 300 MW. Havsul I beräknas öka den norska produktionen av vindkraftsel med 1 TWh. Produktionen motsvarar årsförbrukningen för 50 000 norska hushåll.
– Vindkraften är inte så utbyggd i Norge, bland annat beroende på att vi har så mycket vattenkraft, säger Henrik Brorson.

Havsul I är tänkt att bli ett första avstamp i den norska utvecklingsplanen mot mer havsbaserad vindkraft. Att bygga en vindkraftspark utanför den nordvästra kusten kommer att bli en stor utmaning.
– Förutsättningarna är mycket tuffa. På vissa ställen är havsdjupet 60 meter, havsbotten är inte optimal och vindbyarna är mycket kraftiga. Dessutom kommer tidpunkten när installationen kan utföras att vara begränsad, uppger Henrik Brorson.

Vestavind Offshore har satt som krav att grunderna till vindkraftverken – torn och turbin – ska monteras vid kaj i stället för på öppet vatten. Målet är sedan att kraftverken ska komma på plats i ett arbetsmoment. I dag krävs det ofta fem eller sex arbetsmoment för att slutmontera vindkraftverk.

För mer information kontakta

Anders Soreide 
Telefon: +47 46 74 14 66