Nyhet | 2011-03-01 | 15:45

Uppladdning inför sommarens kraftinsats

Ringhals laddar för årets stora revisionsutmaning, då Ringhals 4 ska genomgå en omfattande modernisering.

Sommar på Ringhals

– Det blir en intensiv sommar, konstaterar Christian Lundqvist, huvudbeställare för förnyelseprogrammet på R4. Vi ska installera nya ånggeneratorer och ny tryckhållare, nya högtrycksturbiner, lågtrycksförvärmare och mellanöverhettare samt uppgradera turbinanläggningens skydds- och reglersystem.

– När allt detta är genomfört kommer Ringhals 4 att vara näst intill som ny. Vi gör viktiga investeringar i säkerhet, tillgänglighet och framtida produktionsförmåga.

Det är en av de mest omfattande revisionerna i Ringhals historia, men man har fördelen att kunna ta till vara erfarenheter från tidigare moderniseringar.

Tillverkningen av de stora komponenterna är i slutfasen och förberedelser pågår i stort som smått. I sommar kommer cirka 750 personer till Ringhals 4 för att arbeta med moderniseringsprojekten, och det ställer krav på en fungerande infrastruktur – mat, boende, lokalvård, omklädningsrum, kontor etc. Precis som sommaren 2009 hyrs ett flytande hotell in; Bibbi Bergen med cirka 180 sängplatser, som kommer att lägga till vid kajen i Videbergshamn.

Revisionen på Ringhals 4 beräknas pågå i cirka 100 dygn och inleds den 31 maj.

Tillverkning av ånggenerator
De nya ånggeneratorerna har tillverkats hos det spanska företaget ENSA. Så här såg det ut i december när den nedre delen, channel head, svetsades fast på ÅG 1. De blå lågorna kommer från förvärmningen av materialet inför svetsningen. Ånggeneratorn snurrar sakta runt och svetsmaskinens arbete (överst till höger i bild) övervakas via datorskärmar.

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals