Nyhet | 2009-10-05 | 13:15

Uppmärksammat projekt om vattenkraft i fjällvärlden

Uppe i fjällvärlden nära Polcirkeln ligger kraftstationen Parki i Lilla Luleälv. Där avslutades i somras ett pilotprojekt avseende standardiserad instrumentering och styrning vid Vattenfalls vattenkraftverk. Vattenfall Power Consultant bidrog med projektledning och med tekniskt stöd i denna nya teknik.

Kraftstationen Parki i Lilla Luleälv

- Parki är på bara 20 MW och alltså ett litet inslag i Vattenfalls ”vagnpark”, säger Henrik Wiechel.

Ändå hamnade Parki i centrum för intresset när nya Vattenfall Instrumentation and Control Standard Platform, VISP, skulle testas.

- Syftet med VISP är att få större enhetlighet inom instrumentering och styrning av produktionsanläggningarna inom Vattenfall, således också termisk kraft och kärnkraft. Man vill komma ifrån dagens ganska divergerande uppsättningar av instrument och styrteknik, förklarar Henrik Wiechel.

- Från koncernledningens sida är målet även kostnadskontroll i projektfasen såväl som minskade livscykelkostnader, LCC.

Vattenfall Vattenkraft ville dock först ha ett pilotprojekt, för att se hur VISP fungerar på plats i verkligheten.

- Och det har fungerat utmärkt i Parki, delvis för att vi också kunnat utnyttja resultaten från ett annat, fristående projekt kallat Maximilian som vi drivit. Maximilian var ett projekt där den använda plattformen kompletterades med funktioner som är typiska för vattenkrafttillämpningar.

Med VISP-plattformen följer även en kommersiell del som berör upphandlingsformen och avtalet med underleverantören av plattformen.

–Här finns enstaka kantigheter kvar som kan slipas till ytterligare för att spara projektmöda, anser Henrik Wiechel.

Kontakta: Henrik Wiechel, 08-739 61 58