Nyhet | 2008-11-07 | 15:00

Upprepade strömavbrott i Vänge

Under oktober har våra kunder nära Vänge drabbats av upprepade strömavbrott, både korta och långa. Vi beklagar de bekymmer avbrotten innebär och vi arbetar med att hitta källan till problemet.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om avbrotten som våra kunder ställer till oss.

Varför har Vattenfall haft så många strömavbrott i Brunna?

Anledningen till alla störningar är idag okända, men en utredning har satts igång för att kunna lokalisera vad det är som orsakar strömavbrotten.

Hur uppträder avbrotten och vad gör ni åt dem?

Ledningen ÄT1261-Brunna består av totalt 10 mil luftledning och kabelnät. I samband med att något fel indikeras löser en brytare ut hela ledningsnätet. Sedan görs en automatisk återinkoppling inom 3 minuter. Om brytaren löser ut igen kan vi göra en så kallad sektionering, det betyder att vi kopplar strömmen runt olika delar av nätet för att "omringa" felet.

Montörer kan också kallas ut för att patrullera ledningen och leta efter fel. Den typen av avbrott tar längre tid att åtgärda.

Ett kabelnät har ingen automatisk återinkoppling, om ett fel indikeras i kabelnätet måste vi alltid göra en sektionering.

Varför uppstår samma fel igen?

Vid flera tillfällen har den automatiska återinkopplingen gjorts efter tre minuter och alla kunder har fått tillbaka strömmen utan att vi hittat något fel .

Men, tre minuter är för kort tid för att vi ska hinna göra en sektionering och felen har uppstått igen. Störningarna har alltså varit för korta för att vi ska kunna åtgärda dem.

Vad har Vattenfall gjort för att lokalisera felet?

Vi har kontrollerat att reläskydden fungerar och vi har patrullerat delar av ledningarna utan att hitta något fel. (Ett reläskydd kan jämföras med en automatsäkring i hushållet, vid en störning slås strömmen blixtsnabbt ifrån för att skydda både människor och apparater.)

Efter ett avbrott i slutet av oktober monterades alla åskledare ner, då vi misstänkte att sprickor kan ha varit orsaken. Avbrotten upphörde, men vi kan inte garandera att vi har hittat orsaken till felet. Tyvär måste åskledarna ersättas med nya, vilket kommer att medföra fler avbrott, den här gången planerade.

Ett planerat avbrott sker mellan den 19 november kl 23:00 och den 20 november kl 04:00. Alla våra kunder blir informerade via brev. Elnätskunder som prenumererar på avbrottsinformation aviseras även via SMS och e-post.

Få strömavbrottsinformation till mobilen

Du som är elnätskund hos oss kan få mer exakt strömavbrotts- information via SMS och e-post. Anmäl dig till tjänsten via Mina Sidor, se inloggningsboxen till vänster.

För att använda Mina Sidor skriver du först in ditt kundnummer och därefter din personliga kod, uppgifterna finns längst uppe till höger på din faktura.

Strömavbrottsinformation till mobilen