Nyhet | 2009-05-23 | 16:00

Uppriktigt engagemang för klimatet hånas som “greenwash”

Vattenfall har tilldelats “Greenwash award” – en tveksam ära för ett företag som är uppriktigt engagerat i klimatfrågan och gör stora ansträngningar och enorma investeringar för att ställa om energisystemet till hållbarhet.

Dialog och debatt om klimatfrågan är välkomna och nödvändiga. Denna utmärkelse är avsedd att skapa uppmärksamhet och debatt, och ur det perspektivet välkomnar vi den som ett tillfälle att informera allmänheten om vår syn på och våra åtgärder i frågan.

Vattenfall har definierat målet att vara klimatneutralt år 2050 (för verksamheten i Norden redan 2030). De flesta andra europeiska energiföretag har senare anslutit sig till denna målsättning.

Såvitt vi vet är Vattenfall det första energiföretaget i världen som presenterat konkreta planer för att göra all verksamhet CO2-neutral.

För att nå det målet investerar vi miljarder euro i vindkraft, biobränslen, vågkraft, e-mobility, utvecklande av CCS-teknik (Carbon Capture and Storage, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid) mm.

Istället för att undvika frågan om koldioxidutsläpp, tar vi itu med den och visar hur den kan lösas.

Vattenfall har också inbjudit andra stora företag från hela världen för att diskutera klimatfrågan, presentera lösningar och uppmuntra beslutsfattarna att vidta effektiva åtgärder i energi- och klimatfrågan.

Genom klimatinitiativet uppmanar Vattenfall också kunder och allmänhet att agera i frågan.

Vi tycker det är märkligt att det energiföretag som aktivt tar en ledande roll för att ställa om energisystemet till klimatneutralitet kritiseras för hyckleri som “greenwashers”.

För vidare information, kontakta:

Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.