Nyhet | 2013-02-26 | 12:53

Uppsala jagar röster för att bli världens grönaste stad

Uppsala är Vattenfalls pilotstad för arbetet med hållbara städer. Nu har stadens klimatarbete upmärksammats av Värlsdsnaturfondens initiativ Earth Hour City Challenge. WWF uppmanar människor över hela världen att rösta på en av de 17 städer i sex olika länder som nominerats – städer som har gjort stora framsteg för att skapa en attraktiv och hållbar stad för sina invånare. Den stad som får flest röster utnämns till ”People’s Choice” – folkets val. I Sverige är förutom Uppsala, även Malmö och Stockholm nominerade. Bland de insatser som WWF har uppmärksammat Uppsala för är stadens strategiska arbete med det så kallade Klimatprotokollet, där Vattenfall och ett tjugotal andra aktörer samarbetar för att möta klimatutmaningen. Det handlar om allt från gemensam uppvärmning och användning av spillvärme, samåkning och bilpooler, till CO2-kartläggningar mot bostadsrättsföreningar. Vattenfall och Uppsala kommunen har ett samarbetsavtal och en gemensam plan för att få ned CO2-utsläppen. Nu har allmänheten chansen att rösta på städerna för deras innovativa klimatåtgärder utifrån stadsbornas eget perspektiv. Uppmana vänner och kollegor, du röstar enkelt med ett klick på Uppsala här: http://www.ehcitychallenge.org/peopleschoice/city/uppsala Se inslag från ABC (inslaget startar 6:12 in i sändningen). Se videoklippet "People's choice" från Uppsala kommun: