Nyhet | 2011-06-23 | 10:51

Uppsala: Nya Entrén bidrar till hållbarheten

Med Uppsala Entré får stadens centrum en helt ny profil. De två bågformade byggnaderna med hotell, galleria och kontor är energismarta, byggs enligt EU:s Green building-normer och får både fjärrvärme och fjällkyla från Vattenfall.

Uppsala EntréBild: Reflex Arkitekter

På den norra fastigheten uppför Uppsala Akademiförvaltning ett Radisson Blu-hotell innehållande 186 rum för hyresgästen Winn Hotel Group med Skanska som totalentreprenör. Den södra fastigheten bebyggs också av Skanska och kommer att innehålla 12500 kvadratmeter kontor och butiker. En stor del av Uppsala kommuns förvaltning kommer att flytta dit.

Förutom fjärrvärme har fastighetsägarna även tecknat avtal om sammanlagt mer än 1000 MWh fjärrkyla. Därmed utnyttjas ledig kapacitet i Vattenfalls avfallsförbränningsanläggning vilket ger effektivare energianvändning och har positiv effekt på miljön. För medan traditionella kyllösningar förbrukar stora mängder el, är el istället en ”biprodukt” när Vattenfall producerar fjärrkyla.

– Avfallsförbränning har högre grad av rökgasrening än alla andra typer av förbränning vilket ger mycket bra miljövärden. Våra utsläpp i Uppsala ligger idag långt under de stränga utsläppsvillkoren. Dessutom använder vi bränsle som inte har annan användning. Att vi kan få elenergi samtidigt, gör fjärrkyla till en mycket bra produkt ut resurshushållningssynpunkt, säger Anna Karlsson, Miljöspecialist på Vattenfall Värme i Uppsala.

För Winn Hotel Group som ska driva hotellet är miljöaspekterna a och o när nya hotell byggs.
– Våra stora företagskunder ser vårt miljöåtagande som en självklarhet och för oss är det fantastiskt att det finns tillgång till fjärrkyla i Uppsala. Det gör att vi kan erbjuda våra gäster behagligt inomhusklimat även på sommarhalvåret utan att vi gör avkall på våra miljömål. Hela vår verksamhet är miljömärkt och alla våra nya hotell är certifierade enligt Green Building eller den amerikanska motsvarigheten LEED, säger Anders Junger, koncernchef och vd för Winn Hotel Group. 
Det nya hotellet
Kontor och butiker