Nyhet | 2009-06-23 | 07:40

Uppstarten av Ringhals 1 framflyttad

Uppstarten av Ringhals 1 efter årets revision beräknas ske den 15 juli.

Återstarten har flyttats fram ytterligare några veckor på grund av att man vid provdriften av nya installationer har konstaterat att en del ombyggnader och åtgärder behöver göras. Därefter sker ny provdrift för att försäkra sig om att alla funktioner är som de ska och att de olika systemen fungerar som avsett tillsammans.

Mer information

Tidskrävande provdrift av installationer på Ringhals 1
Årets revisioner på Ringhals
Så jobbar vi med säkerhetsfrågor