Nyhet | 2012-09-21 | 10:27

Uppvärmning för framtiden

Vattenfall hjälper Hamburg att gå i täten för användningen av förnybar energi genom att leverera hållbara uppvärmningslösningar. Vattenfall och Hamburgs stad har inlett ett samarbete för att säkra tillförlitlig energiförsörjning med lägre koldioxidutsläpp. Vattenfall moderniserar elnätet och bygger nya innovativa och högeffektiva produktionsanläggningar. Dessutom utvecklar Vattenfall flera olika typer av uppvärmningslösningar. Några exempel på sådana lösningar är utnyttjande av solvärme i distriktet HafenCity och användning av modern rörteknik. Innovativa miljölösningar HafenCity i Hamburg är i sig ett innovativt miljöprojekt. Distriktet, som nu har tio år på nacken, visar upp morgondagens lösningar inom stadsplanering, energiförsörjning och mobilitet. I HafenCity kompletteras den vanliga energiförsörjningen genom värmeproduktion från solpaneler. Vattenfall har tecknat avtal med fastighetsägare i distriktet om att de upplåter sina tak medan Vattenfall står för solpanelerna där och dessutom hanterar drift och underhåll. Värmeenergin från taken används för att förse husen med varmvatten. Solpanelerna i HafenCity täcker redan en yta på 1.650 kvadratmeter, mer än någon annan region i Hamburg. – Hur mycket värme anläggningarna producerar visar vi på en 40-tumsskärm vid vårt värmeverk i Dalmannkai, förklarar projektledaren Björn Heyme från Vattenfall Europe Heat. På skärmen visas också hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas tack vare solpanelerna. Moderna rör sparar värme Hamburg var en av de första städerna i Europa som fick fjärrvärme. Ända sedan 1894 har husen försörjts med värme via rörsystem, som till att börja med transporterade ånga – ett system som i dag är helt föråldrat. Numera används inte ånga för fjärrvärmen, utan den har ersatts av varmvatten. I det gamla ångledningsnätet gick omkring 100 GWh till spillo varje år. 2002 renoverade Vattenfall ångnätet. Då togs vissa delar av nätet ur drift, medan andra byttes ut mot moderna fjärrvärmeledningar. Efter åtta års byggnadsarbete kunde Vattenfall slutföra renoveringarna år 2010. En första utvärdering av miljöfördelarna tydde på att koldioxidutsläppen minskade med så mycket som 10.000 ton. – Genom att konvertera det gamla ångledningsnätet till ett modernt fjärrvärmenät hjälper vi Hamburg att uppfylla sina klimatmål, säger Dirk Westphal, chef för Supply & Constructions Hamburg inom Vattenfalls affärsenhet BU Heat.