Nyhet | 2007-10-17 | 15:45

Utan praktikanter inga elektriker

– Vi vill visa Ringhals för eleverna, och ge eleverna en chans att visa vilka de är. Dessutom måste elektriker ha praktik, eftersom det ingår i utbildningskraven. Tar ingen emot praktikanter får vi inga elektriker, säger Thomas Hagman.

Hittills i år har Ringhals enhet för elunderhåll tagit emot femton lärlingar och praktikanter. Innan året är slut lär det bli några till. Därutöver tillkommer högstadieelever med några dagars praktik varje år. Och det är inte bara ungdomar från Varberg, utan även från de närmast omgivande kommunerna.

En tydlig kontaktväg

Thomas Hagman är Ringhals företrädare i ellinjens programråd på Peder Skrivare Skola, där representanter för skola, elever och företag i kommunen ingår. Alla praktikanter på elunderhåll går via honom.
- Det är positivt för skolan att veta vem de ska ringa. Oftast kan de få ett preliminärt svar redan på telefon.

En tydlig kontaktperson innebär också att enheten får överblick och inte tar in fler praktikanter än man orkar med.
– Vi måste ju ha lämpliga jobb för dem och så ska det ju fungera med handledning också, säger Thomas.

Från skolbänk till arbetsliv

Tim Gunnarsson och Wilhelm Jönsson är klara med sin praktik. De har följt varsin handledare på olika jobb i tre veckor. Tim har bland annat varit med vid ombyggnation av konferensrum till kontor och Wilhelm vid översyn av 500 V-brytare. De är nöjda med sin praktik även om de mest fått gå bredvid – eftersom de går första året på utbildningen och inte har så många veckors kunskap ännu.

Eftertraktade platser

Eleverna som söker till ellinjen har höga betygskrav och är medvetna och motiverade, men det finns en morot som gör dem ännu mer sporrade. För de bästa åtta eleverna finns det möjlighet att gå ett fjärde år på utbildningen, med lärlingstid på olika företag i kommunen. Det är 13 företag som garanterat lärlingstimmar, däribland ingår Ringhals och Södra Cell Värö (Värö bruk).

- Nästan alla 24 i klassen vill in på fjärde året, säger Tim.
- Man är ju nästan garanterad jobb efteråt, förklarar Wilhelm.

Det sammanlagda antalet lärlingstimmar på de frivilliga företagen räcker tyvärr bara till ett begränsat antal platser.
– För att ge en öppning för de övriga sexton eleverna i klassen har Lernia och Campus andra alternativ, säger Thomas.

Wilhelm och Tim går sitt första år på ellinjen på Peder skrivare skola i Varberg Efter bara några veckor i skolbänken fick de en praktikperiod på Ringhals elunderhåll som gav dem en möjlighet att reflektera över om de valt rätt. Thomas Hagman är Ringhals kontaktperson.

Wilhelm och Tim går sitt första år på ellinjen på Peder skrivare skola i Varberg Efter bara några veckor i skolbänken fick de en praktikperiod på Ringhals elunderhåll som gav dem en möjlighet att reflektera över om de valt rätt. Thomas Hagman är Ringhals kontaktperson.

Mer information

Ringhals som praktikplats
För studenter