Nyhet | 2011-10-28 | 15:00

Utbildning ger smartare energianvändning på Nordens Ark

Vattenfall och Stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän har fördjupat sitt samarbete efter 15 år. Nu sponsrar Vattenfall anläggningen med pengar, kunskap, energirådgivning och energikartläggning. Nyligen höll också Vattenfalls energiexperter Jörgen Eriksson och Camilla Hjortling en energiutbildning för cirka 40 medarbetare.

Nordens ark i Bohuslän

Nordens Ark är en ideell stiftelse som räddar och bevarar utrotningshotade djur genom avel, återinplantering, forskning och information. På anläggningen finns både vilda djur som snöleopard och amurtiger och gamla nordiska lantraser som lappugglor och gotlandsruss. Här bedrivs också många forskningsprojekt. Utbildningen var en uppföljning av den kartläggning av energianvändningen som Vattenfall gjorde i våras. En analys visade att det går att sänka energikostnaderna med minst 100 000 kronor genom att framför allt införa rutiner, ha rätt temperatur i olika utrymmen samt täta dörrar och fönster.

Syftet med utbildningen var att visa hur energianvändningen på Nordens Ark ser ut, hur man kan använda energin smartare och vad var och en kan göra för att minska förbrukningen. Alla fick också lära sig grunderna om el och skillnaden mellan energi och effekt.

– Vår utvärdering visade att deltagarna var rätt nöjda. Det är många siffror och begrepp att ta till sig, men vi lade utbildningen på en nivå som passar de flesta, säger Jörgen Eriksson.

”Utse energiansvariga”
Camilla Hjortling tror att utbildningen har öppnat ögonen på många av Nordens Arks medarbetare – att de har fått en aha-upplevelse om hur enkelt det egentligen är att minska energianvändningen.

– Ett råd är att utse en energiansvarig för varje byggnad. Andra råd är att de byggnadsansvariga följer upp energiförbrukningen via energibolagets hemsida och gör nyckeltal för respektive verksamhet. Då får de veta hur mycket energi som går till el och värme och vilka värden som är normala, säger Camilla Hjortling.

”Många bra verktyg” 
Emil Gunnarsson är förman för djurvården på Nordens Ark:
– Nu vet jag hur jag ska tänka smart och har fått många bra verktyg för att spara energi. Det är lätt att tro att energibesparing handlar om stora investeringar i exempelvis en bergvärmepump. Men de stora besparingarna får man genom många små åtgärder.