Nyhet | 2009-07-08 | 14:50

Utbildning om jordfelshantering

Idag byggs många mellanspänningsnät om genom att luftledningar byts mot kabel. De här ombyggnaderna påverkar och förändrar bland annat nätens egenskaper vid jordfel.

Plöjning i mark

Arne Berlin har satt samman en utbildningsdag om jordfelshantering som tar upp just den här problematiken.

I kursen ingår teman som grundteori, planera systemjordning, anpassa felbortkoppling och upprätthålla systemjordning.

Kursen vänder sig främst till personer inom distributionsföretag som arbetar med planering/projektering av mellanspänningsnät, med reläskydd och med drift.

Den som är intresserad av kursen kan nå Arne Berlin på telefon 0520-881 24. Eller via e-post:

arne.berlin@vattenfall.com