Nyhet | 2009-11-20 | 14:30

Utbyggnad med minimal påverkan

Nybrufoss vattenkraftverk ligger vackert beläget vid Lågen – älven mitt i centrum av Kongsberg. Vattenkraftverket är i behov av att öka kapaciteten. Staden växer och efterfrågan ökar. Vattenfall Power Consultant ska analysera förutsättningarna för en utbyggnad med minsta möjliga ingrepp i landskapet.

Nybrufoss vattenkraftverk

Vattenfall Power Consultants uppdrag inom vattenkraftområdet i Norge har under senare tid ökat betydligt i antal och som en följd av detta har även antalet specialistkonsulter inom bolaget blivit fler.

Det visuella viktigt

- Ägaren Kongsberg Energi och Eiendom AS är mycket mån om att utbyggnaden ska störa det visuella intrycket så lite som möjligt. Det gäller såväl stationsbyggnaden som vattenföringen genom forsen i centrum, säger Kristian Glemmestad på Vattenfall Power Consultant.

Flera alternativ

I uppdraget är det fler olika lösningar som ska analyseras. Ett alternativ för att öka kapaciteten i kraftverket är att helt och hållet ersätta det nuvarande aggregatet med ett större aggregat. En annan möjlighet är att komplettera med ytterligare ett aggregat i anläggningen.

Det befintliga aggregatet måste då antingen bytas ut eller renoveras. När det gäller val av turbintyp är det också här flera lösningar som måste övervägas. Det som är avgörande för detta val är ingreppen i stationsbyggnaden och vilka ekonomiska konsekvenser valet av turbin får på sikt.

FAKTA

Nybrufoss kraftverk ligger i centrum av Kongsberg i. Buskerud kommun.
Kraftverket togs i drift 1957. Nuvarande kapacitet på 14,5 m3 /sek ska ökas till 29 m3/sek. Vattenföringen i forsen i stadens centrum r 85 m3/sek.