Nyhet | 2011-11-16 | 14:36

Utfasning av korrosion med ChlorOut

Vattenfall har utvecklat en metod för att reducera problemen med korrosion och avlagringar i biobränsleeldade kraftvärmeverk och vid avfallsförbränning. Den tekniska lösningen, ChlorOut, kan även bidra till att minska utsläpp av kväveoxider och dioxiner. 

Konceptet är baserat på att korrosiva alkaliska klorider i rökgasen mäts med ett unikt instrument – IACM – varpå mätvärdena avgör den mängd svavelbaserade tillsatser som ska tillföras för att konvertera kloriderna till mindre skadliga sulfater. ChlorOut AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall, etablerades i februari 2011 för att marknadsföra tekniken utanför Vattenfallkoncernen. För att göra detta måste ChlorOut AB samarbeta med pannleverantörer.

Ett stort steg framåt är avtalet med den internationella teknikkoncernen Andritz, en av de ledande leverantörerna av biobränslepannor. Avtalet ger Andritz globala rättigheter att använda ChlorOut, både för nya biobränsleeldade BFB-pannor (BFB står för bubblande fluidiserad bädd) och för befintliga anläggningar som skall konverteras till BFB-pannor för biomassaförbränning.

– Avtalet betyder mycket för ChlorOut AB, säger Magnus Berg, VD på ChlorOut AB. Konceptet har framgångsrikt installerats och validerats i en rad befintliga pannor och detta öppnar marknaden för installationer på nya anläggningar. Vi vet att förbränning av biomassa ofta gett upphov till problem med korrosion och avlagringar – så varför vänta med att installera lösningen tills överhettarna redan har tagit skada?

Mer flexibilitet

Seppo Hulkkonen, teknikchef på Andritz, säger att ChlorOut skapar mer flexibilitet vad gäller bränslets kvalitet.

– Detta hjälper oss och våra kunder. Att förebygga korrosion och minska utsläppen är viktiga tekniska utmaningar som vi ställs inför i samband med de flesta projekt.

Samarbetet har redan resulterat i ett avtal om att installera ChlorOut-konceptet i ett kraftvärmeverk i Polen, som nu konverteras till en BFB-panna för biobränsle. Systemet kommer också att användas vid ett stort biobränsleprojekt i Storbritannien.