Nyhet | 2012-10-10 | 16:00

Utökad avsökning av Ringhals industriområde

Polisen fortsätter att söka av Ringhals industriområde för att kontrollera att inga obehöriga personer uppehåller sig där.

För att underlätta polisens arbete har samtlig personal, som inte sysslar med drift eller bevakning, ombetts att lämna industriområdet idag onsdagen den 10 oktober kl 16.30. Ringhals driftområde berörs inte och driften av R1, R3 och R4 liksom revisionsarbetena på R2 fortsätter som vanligt. Avsökningen kommer att pågå under natten.