Nyhet | 2012-08-24 | 15:20

Utökad provning av reaktortanken på Ringhals 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har förelagt Ringhals att utöka den inplanerade provningen av reaktortanken på Ringhals 2.

Orsaken är de förmodade tillverkningsdefekter som upptäckts vid den belgiska reaktorn Doel 3.

Föreläggandet ligger helt i linje med det förslag som Ringhals själv lagt fram för den utökade provningen och kommer att ske under årets revisionsavställning på Ringhals 2, som inleds den 15 september.

Förberedelser för denna provning pågår sedan en tid.

Läs mer
Ringhals 2 inspekterar reaktortanken, 2012-08-09
SSM:s webbplats 2012-08-24, Fler kontroller av tryckkärlet i Ringhals 2