Nyhet | 2009-02-20 | 10:42

Utrymningsövning för säkra besök

Utrymningsövning SFR

Säkerhetsrutinerna har skärpts kring besöken i Slutförvaret för radioaktivt driftavfall i Forsmark. Nyligen agerade elever från Räddningsgymnasiet i Borlänge besökare som fick vara med om en fingerad brand i samband med en guidad tur. Både guide, vakt och Forsmarks egen räddningsstyrka fick tillfälle att öva scenariot.

Varje år tar Forsmark emot cirka 15000 besökare och många av dem följer med på en guidad tur till SFR, slutförvaret för radioaktivt driftavfall. Anläggningen ligger i det svenska urberget, 50 meter under havets botten och säkerhetskraven är höga.

Liten risk för brand

Som besökare är det kanske lätt att få intrycket att risken för att brand ska uppstå är stor, eftersom varje individ måste ta med sig en väska innehållande en andningsmask. Men så är inte fallet. De karga bergrummen innehåller avfall i plåtcontainrar och ingjutet avfall i betong eller asfalt.

Det mest brandfarliga under besöket i berget är faktiskt bussen, som besökarna färdas i. För att eliminera risken för att en brand ska uppstå tillåts inte vilket fordon som helst att köra ned i berget. Bussen som används i samband med besök är specialutrustad med ett brandsläckningssystem.
– Risken för en brand i SFR är väldigt liten men det är mycket viktigt att träna på potentiella händelser, säger Peter Jansson, chef för besöksverksamheten i Forsmark.

Övar tillsammans

Elever från Räddningsgymnasiet i Borlänge ställer upp för att Forsmarks räddningsstyrka, vakter och guider ska få tillfälle att öva på att utrymma SFR. Eleverna får agera besöksgrupp.
I övningsscenariot börjar bussen att brinna några minuter efter att alla elever stigit ur bussen nere i berget, för att gå den guidade turen. Guidens och vaktens uppgift är att ta med alla elever ut ur berget genom en parallell tunnel så att ingen rökskadas. Räddningsstyrkans uppgift är att rycka ut för att släcka branden.
– Att öva är ett bra sätt att kontrollera att våra rutiner fungerar och för att bedöma om någon av dem behöver förbättras, säger Peter Jansson.

Bussbrand

Rökmaskiner användes för att göra övningen verklighetstrogen.