Nyhet | 2011-05-03 | 10:16

Utsättning av 8.000 laxar i Stockholms ström

Vattenfall, Stockholms idrottsförvaltning samt fiskeklubbarna Strömstararna och Stockholms Tk inbjuder till årets lax- och havsöringsutsättning vid Stockholms ström med start tisdagen den 3 maj klockan 13.00. Stockholms idrottsförvaltning, Vattenfall och fiskeklubbarna Strömstararna och Stockholms Tk inbjuder till årets lax- och havsöringsutsättning vid Stockholms ström med start tisdagen den 3 maj klockan 13.00. I årets vårutsättning släpper vi ut 8.000 laxsmolt i Strömmen vid Strömbron/Operan. Första veckan i juni görs ytterligare utsättning av 27.500 ettårig öring från odlingen vid Gålö. Totalt kommer 148.500 öringar och laxar att utplanteras i Strömmen, i bäckar och i skärgården 2011. Öringen härstammar från Åvaån och laxen från Dalälven. [caption id="attachment_11113" align="alignleft" width="320" caption="Det är mycket kraft i rörelse när 8.000 laxsmolt ska ge sig ut i frihet, på bilden är det Vattenfalls Kjell Winström som håller i röret."]Det är mycket kraft i rörelse när 8.000 laxsmolt ska ge sig ut i frihet, på bilden är det Vattenfalls Kjell Winström som håller i röret.[/caption] Återvändande fisk skapar unikt fiske I april/maj blir den tvååriga lax- och havsöringsungen smolt och gör sig beredd för livet i havet. Det är då som Stockholms stad och Vattenfall gör sina återkommande utsättningar. Smolten präglas på det vattendrag den utplanteras i eller vuxit upp i. På så sätt kan öring introduceras i nya lämpliga bäckar som kan fungera som naturliga barnkammare åt havsöringen i framtiden. Även vid Strömmen präglas den utplanterade öringen och laxen. Vuxna fiskar återvänder efter ett par år, öringen från skärgården och laxen ända från södra Östersjön. Det är då de skapar det unika fisket i Strömmen. De fiskar som utplanteras får man enligt lag inte fiska upp ännu, de måste först växa till sig innan de blir lovliga. Minimimåttet för öring är 50 cm, den väger då ca 1,5 kg. För lax är minimimåttet 60 cm. Det mesta och senaste om fisket i Strömmen och i skärgården finns på webbplatserna FK Strömstararna och Stockholms Stad.