Nyhet | 2010-05-03 | 08:00

Utsättning av havsöring i Stockholms ström och skärgården

Vattenfall, Stockholms stad och idrottsförvaltningen samt fiskeklubbarna Strömstararna och Stockholms Tk inbjuder till årets lax- och havsöringsutsättning vid Stockholms ström med start tisdagen den 4 maj kl 13.00.

I årets vårutsättning släpper vi ut 10 000 öringsmolt och 15 000 laxsmolt i Strömmen. Den 4, 5 och 6 maj kl.13.00 görs utsättningarna vid Strömbron/Operan.

Första veckan i juni görs ytterligare utsättning av 10 000 ettårig öring från vår odling vid Gålö. Totalt kommer 135 000 öringar och laxar att utplanteras i Strömmen, i bäckar och i skärgården 2010. Öringen härstammar från Åvaån och Indalsälven, laxen från Indalsälven.

I april/maj blir den tvååriga lax- och havsöringsungen smolt och gör sig beredd för livet i havet. Det är då som Stockholms stad och Vattenfall gör sina återkommande utsättningar. Smolten präglas på det vattendrag den utplanteras i eller vuxit upp i. På så sätt kan öring introduceras i nya lämpliga bäckar som kan fungera som naturliga barnkammare åt havsöringen i framtiden. Även vid Strömmen präglas den utplanterade öringen och laxen. Vuxna fiskar återvänder efter ett par år, öringen från skärgården och laxen ända från södra Östersjön. Det är då de skapar det unika fisket i Strömmen.

De fiskar som utplanteras får man enligt lag inte fiska upp ännu, de måste först växa till sig innan de blir lovliga. Minimimåttet för öring är 50 cm, den väger då cirka 1,5 kg. För lax är minimimåttet 60 cm. Det mesta och senaste om fisket i Strömmen och i skärgården finns på hemsidorna:
www.fiske.nu/fks (nytt fönster)

och

www.stockholm.se/idrott/fiske (nytt fönster).

För vidare information, kontakta:

Kjell Winström, fiskeribiolog, Vattenfall, telefon 08-739 66 08, 070-539 66 08. Sverker Lovén, fiskekonsulent, Stockholms stad, idrottsförvaltningen, telefon 08-508 27 680, 076-12 27 680.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.