Nyhet | 2012-06-28 | 15:00

Utsläpp blir fiskmat

Alger som konsumerar koldioxidutsläpp från Vattenfalls brunkolsdrivna värmekraftverk Senftenberg i Tyskland kan användas som fiskmat, tack vare en ny, patenterad metod som utvecklats av ett av Vattenfalls dotterbolag tillsammans med ett bioteknikföretag. Genom att den ökar halten av alger i algbiomassa kan denna proteinrika lösning användas som fiskmat. – Vi har nu möjlighet att presentera en fullständig kedja där vi återvinner koldioxid ur rökgas från brunkol, säger Thoralf Schirmer vid Media Relations Germany. Algbiomassan består av alger som livnär sig på koldioxid från den rökgas som produceras vid förbränning av brunkol på värmekraftverket Senftenberg. Algerna går att skörda och Vattenfalls dotterbolag GMB har tecknat ett avtal för försäljning av algbiomassan till FIM Biotech, för tillverkning av fiskmat. Algbiomassan som produceras vid Senftenberg har en mycket låg halt av alger, för låg för att den ska gå att använda som fiskmat. Tack vare den nya, patenterade kondenseringsprocess som de två företagen utvecklat tillsammans, kan de koldioxidkonsumerande algerna nu användas som fiskmat. Användning av alger sedan 2010 År 2010 började man använda alger för att absorbera koldioxid ur rökgas från brunkol vid Senftenberg. Syftet är att utveckla metoder för att minska utsläppen från koleldade kraftverk. Vattenfall har i dag två anläggningar där alger odlas i Senftenberg. Röken leds till ett slags växthus där algerna odlas. Med hjälp av solljus via fotosyntes absorberar algerna koldioxiden. Algerna skördas sedan och används som biobränsle, som foder, inom kosmetikabranschen och i produktion av biogas och biodiesel. När algerna absorberar koldioxid binds kolen och syret frigörs. Kolcykeln sluts genom att kolet återgår till levande organismer i stället för att släppas ut i atmosfären. Kretslopp (klicka för större bild, text på tyska)