Nyhet | 2007-12-14 | 14:58

Utvecklingen är inte ödesbestämd

När förre statsministern Göran Persson gästade socialdemokraternas distriktskongress i Boden 27 mars 2004 passade han på att presentera ett särskilt Norrbottenspaket.

Bland annat berättade han att den statliga energijätten Vattenfall avsatt 100 miljoner kronor och bildat ett nytt bolag, Inlandskraft AB, för att utveckla näringslivet i Norrlands inland.

Vattenfall Inlandskraft AB drog igång sin verksamhet i april 2004. Chef blev Sven-Erik Åkerlind, Boden.

Uppdraget är att stödja näringslivsutvecklingen i 20 inlands- kommuner. Utmaningarna är enorma. De 20 inlandskommunerna utgör en tredjedel av Sveriges yta, men har bara 170 000 invånare.

"Under de senaste 25 åren har de berörda kommunerna haft en befolkningsminskning med i genomsnitt en procent varje år. Trots att det råder högkonjunktur fortsätter inlandet att tappa folk", konstaterar Sven-Erik Åkerlind.

Åldersstrukturen är inte heller gynnsam. Medelåldern i inlandet är 45 år, medan rikssnittet är 41 år. Ungdomar flyttar till jobb och utbildningar på annan ort, medan de äldre blir kvar.

Befolkningsnedgången skapar problem för Vattenfall som är beroende av att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft för att kunna sköta kraftstationer, elledningar och annan verksamhet i Jokkmokk, Sollefteå, Ragunda och andra inlandskommuner.

Följaktligen har energibolaget ett eget intresse av att det börjar gå bättre för inlandet och att regionen blir attraktivare.

Konkurrensen om framtidens arbetskraft är stentuff.

"Varför bosätta sig och arbeta i Norsjö eller Dorotea om alternativen är New York eller Shanghai?", konstaterar Sven-Erik Åkerlind.

Utvecklingen är dock inte ödesbestämd. Inlandskraft har visat att det är möjligt att påverka.

"Via 60 miljoner kronor i borgen för lån har Inlandskraft tillsammans med andra aktörer medverkat till 750 jobb i inlandet. Om vi har samma utväxling upp till 100 miljoner kronor så handlar det om 1 250 jobb", säger Sven-Erik Åkerlind.

Han räknar med att Inlandskrafts projekt- och affärsutveckling ger ungefär samma sysselsättningseffekt och att kringeffekterna - det vill säga ett större underlag för kommersiell och offentlig service - medverkar till att trygga ytterligare 2 500 jobb

"Totalt handlar det i så fall om 5 000 arbetstillfällen", säger Åkerlind.

Sven-Erik Åkerlind, Boden, är vd för Vattenfall Inlandskraft AB, som understödjer näringslivsutvecklingen i 20 inlandskommuner. ”Vattenfall är beroende av att det finns en fungerande samhällsstruktur i Norrlands inland”, säger han.

Sven-Erik Åkerlind, Boden, är vd för Vattenfall Inlandskraft AB, som understödjer näringslivsutvecklingen i 20 inlandskommuner.
”Vattenfall är beroende av att det finns en fungerande samhällsstruktur i Norrlands inland”, säger han.

Inlandskraft är en ny verksamhet som arbetar med moderna

metoder, men bolagets uppgift är klassisk och en del av en lång historisk tradition.

På 1800-talet gjordes ansträngningar för att befolka de mest avlägsna dalgångarna i Norrlands inland, bland annat genom en skattebefrielse för dem som valde att bosätta sig där som fjällbönder. Staten etablerade även ett antal fjällhemman som bjöds ut till hugade spekulanter.

Ett annat exempel är bygget av Inlandsbanan, som stod klar på 1930-talet i hela sin längd från Kristinehamn vid Vätterns strand till Gällivare i norr.

Ett tredje exempel är den gamla rallarvägen som så småningom blev riksväg 45, som nu har uppgraderats och fått Europastandard.

Syftet var, precis som med Inlandskraft, att skapa en fungerande samhällsstruktur i Norrlands inland för att kunna tillvarata skog, malm, vattenkraft och andra naturtillgångar.

Det synsättet är en god utgångspunkt även för framtidens regional- och näringspolitik.

Regionalpolitiken måste syfta till att göra samhällsinvesteringar som drar nytta av alla mänskliga och materiella resurser i vårt avlånga, glesbefolkade land.

På 1800-talet handlade det om att etablera fjällhemman i inlandet.

Nu handlar det om stöd till näringslivsutveckling, driftiga entreprenörer, fjällturism, biltestverksamhet, tjälsäkring av skogsbilvägar och annat.

Av det skälet borde andra storbolag lära av satsningen på Vattenfall Inlandskraft.

LKAB, Sveaskog, SCA, Boliden och andra storföretag med starka kopplingar till inlandet borde ha samma intresse av att bidra till en bättre utveckling och starkare samhällsstruktur i regionen.

Skribent Olov Abrahamsson, NSD

Kontakt

Sven-Erik Åkerlund, VD Inlandskraft
Telefon: 070-666 70 33

sven-erik.akerlind@vattenfall.com