Nyhet | 2011-07-04 | 15:18

Vad är hållbara städer?

Ett sätt att definiera begreppet hållbara städer är: att invånare ska leva ett gott liv utan att staden tär på jordens resurser. Det handlar om att stadens transportsystem, energiförsörjning, vatten- och avloppssystem, byggnader och teknik är anpassade och designade på ett miljövänligt och hållbart sätt. Samtidigt ska stadens invånare ha goda möjligheter att leva ett ekonomiskt, socialt och kulturellt bra liv. Genom hållbara system för vatten, avlopp, fjärrvärme och biogasproduktion bli städernas system jämförbara med de naturliga kretsloppen. Vad finns det för möjligheter? När nya stadsdelar ska planeras och byggas finns bra möjligheter att bygga hållbart och använda dagens miljötekniska lösningar. Men det finns också miljöförbättringar att göra i den redan byggda staden. Hammarby sjöstad i Stockholm och Hafen City i Hamburg är exempel på stadsdelar där man i planeringen har sett till helheten för att åstadkomma stadsdelar som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Vattenfall arbetar med flera städer där bland andra Uppsala, Amsterdam, Berlin och Hamburg. Vad gör Vattenfall? Vattenfall driver sedan 2009 Sustainable Cities som är ett affärsutvecklingsprogram där Vattenfall jobbar aktivt som partner till städer och företag som har behov av vår expertis i omställningen till ett hållbart samhälle. Det innebär också en möjlighet för Vattenfall att utveckla produkter och tjänster som möter ambitionerna hos städer och företag. EU ställer tuffa krav på unionens städer att de ska minska klimatpåverkan EU-kommissionens så kallade 20-20-20-paket med målsättningarna att växthusgaser ska minska med 20 procent till 2020, att minst 20 procent av energin då ska vara förnybar och att energieffektiviteten ska öka med 20 procent ställer tuffa krav på unionens städer. 20-20-20-paketet innebär samtidigt nya utmaningar för Europas energibolag. Kvällens seminarie går under rubriken "Sveriges kunskap om hållbara städer - en exportvara?". Seminariet startar 17.30 och kräver föranmälan. Anmäler dig gör du här.