Nyhet | 2011-07-04 | 09:37

Vad är intelligenta nätverk?

En förbättrad leveranssäkerhet, ökade samordningsvinster både för miljön och ekonomin, samt ett bredare utbud av tjänsteapplikationer. Framtidens intelligenta nätverk kommer att förenkla vardagen för elproducenter och sätta kundens behov i fokus. Smarta elnät kommer att förenkla processen för elproducenter att sälja/leverera överskott på det allmänna elnätet. Men för att det ska kunna hanteras i stor skala krävs moderniseringar av elnäten. Vattenfall arbetar aktivt för att utveckla befintliga distributionsnät. Vattenfalls ambition är att sätta kundens behov i fokus. Strategin för att uppnå detta är att utnyttja framstegen inom både kommunikationsteknik och traditionell elkraftteknik. Nedan följer ytterligare exempel på verksamhetsområden inom utvecklingsprogrammet för intelligenta nätverk. Fjärravlästa mätare Den nya generationens fjärravlästa mätare (Automatic Meter Reading – AMR) innebär något av en revolution för utvecklingen av såväl nätverksdrift som nivån på servicen för Vattenfalls kunder. Resultatet är att kunder kan styra sin förbrukning, tillvarata billig el från exempelvis vindkraft. Kunderna blir även fakturerade för sin exakta elförbrukning, istället för som tidigare, genom schablonavräkning. Hållbar nätverksplanering Nätverksplanering är ett forskningsområde som syftar till att utveckla teknik, nätverksstrukturer, planeringsverktyg, och även att fastställa kundernas krav och förväntningar för att bygga nätverkstjänster av yttersta kvalitet. Optimal Drift För att optimera kvaliteten på sina tjänster arbetar Vattenfall med att utveckla olika verktyg för sin anläggningsdrift. De ska användas för att kunna förutse händelser i nätet, nyttja mobila enheter och komponenter samt för att få ett lättillgängligt underhåll för att undvika avbrott i kundleveranserna. Seminarium: Smart Grids – Är visionen på väg att bli verklighet? Idag kommer Torbjörn Wahlborg att ge Vattenfalls syn på behovet av att utveckla elnäten när allt större andel förnyelsebar elproduktion tillkommer och vad tekniken för smarta nät erbjuder för möjligheter idag. Per Halvarsson, Affärsutvecklare Smart Grid norra Europa, kommer att berätta om samarbetet med Vattenfall och arbetet med att utveckla elnätet på Gotland. Efter seminariet följer en paneldiskussion om vilka erfarenheter som kan dras från utvecklingsarbetet på Gotland och om förutsättningarna för att använda tekniken i stor skala på andra håll. Seminariet äger rum måndagen den 4 juli kl. 10-11.30. Plats: Energihuset, Specksrum 5 Paneldeltagare under diskussionen: - Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör Energimarknadsinspektionen - Tomas Kåberger, generaldirektör Energimyndigheten - Sven Jonsson, politiskt sakkunnig, näringsdepartementet - Åke Svensson, ordförande Gotlands regionstyrelse - Lena Ek, Europaparlamentariker Moderator är Mattias Johansson, vice vd för Tankesmedjan Fores.