Nyhet | 2013-10-04 | 09:20

Vad händer efter särskild tillsyn?

I juni kom beskedet från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att Ringhals inte längre står under särskild tillsyn. Myndigheten anser att Ringhals nu har stabil och god fart i sitt förbättringsarbete och därför behövs inte särskilda villkor för driften. 

– Att särskild tillsyn upphävts ser jag som ett kvitto på att myndigheten litar på att vi bedriver ett gott säkerhetsarbete, säger Anders Jerregård, driftchef på Ringhals 1. Vi var många som blev glada när beskedet kom. Skönt och välförtjänt efter fyra års hårt arbete. 

Andersd Järregård

Åtgärdsprogram
Det var 2009 som SSM gav Ringhals ett föreläggande om särskilda villkor för drift. Flera av de områden som SSM kritiserade var identifierade i Ringhals eget säkerhetsarbete och åtgärder pågick. Dock medförde beslutet från SSM att ytterligare åtgärder sjösattes för att komma tillrätta med bristerna och det har successivt gett resultat. Innan beskedet slutligen kom har SSM i sina halvårskommentarer betonat att man sett en god utveckling men att man också ville se att den goda trenden höll i sig.

Även om den särskilda tillsynen nu har upphävts fortsätter arbetet på Ringhals i oförminskad takt med att ytterligare förbättra säkerheten, såväl inom teknikområdet som när det gäller arbetssätt och rutiner. Skillnaden är att mängden rapporter till SSM kring exempelvis återstarter, internrevisioner och tillfälliga instruktioner kan minskas. En rutin som Ringhals självmant valt att behålla, även efter att tillsynsperioden upphört, är säkerhetsgranskningen av beslut om återstart efter en avställning. 

Ständigt förbättringsarbete
– Vi fortsätter att arbeta vidare med säkerhetsfrågorna från den nivå vi uppnått, säger Anders Jerregård. Det är viktigt att inse att förbättringsarbete aldrig tar slut och att varje dag fordrar ny energi. Vi har gjort vår läxa och jobbar nu vidare med uppföljning och ständig förbättring.

Läs mer
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor