Nyhet | 2009-06-04 | 15:29

Vad kostar elen?

Du betalar dels för elen du använder, dels för att få den levererad hem till dig. Nästan hälften av det du betalar är skatt. Som elkund har du avtal med två bolag: Elhandelsbolaget som säljer elen till dig och elnätbolaget som transporterar elen till dig.

Elhandelskostnad

är kostnaden för den el som du använder. Den betalas till elhandelsbolaget. Du kan själv välja elhandelsbolag. I elhandelskostnaden ingår även elcertifikatsavgift. Det är en lagstadgad avgift som betalas för att stimulera elproduktion från förnybara energikällor.

Elnätskostnad

är det du betalar för att få elen levererad hem till dig. Den betalas till elnätbolaget som står för de fysiska elledningarna. Du kan inte välja elnätbolag, eftersom de har monopol på elledningarna i ditt område.

Skatter

Energiskatt och moms står för nästan häften av din elkostnad. Elhandelsföretaget tar in skatten och för den vidare till staten. [caption id="attachment_262" align="alignnone" width="335" caption="Ungefär så här fördelas kostnaderna för din el."]Ungefär så här fördelas kostnaderna för din el.[/caption]

Så kan du påverka

Du kan själv påverka drygt hälften av din elkostnad genom att se till att du har ett prisvärt elavtal, vara medveten om din förbrukning och använda rätt huvudsäkring. Du kan också välja från vilken energikälla din el ska komma – till exempel från vind, vatten eller kärnkraft.