Nyhet | 2012-05-03 | 15:30

Vädersäkrad elförsörjning i Västra Götaland

Vattenfall Distribution gör under 2012 en storsatsning för att öka driftsäkerheten i elförsörjningen i Västra Götaland.  Arbetena påbörjas omedelbart och beräknas vara klara till årsskiftet 2013. Det är Vattenfall Services som utför arbetet att gräva ned elledningar så att de inte ska påverkas av väder och vind.

Vattenfall Distribution upphandlar alla underhållsprojekt på den öppna marknaden och i Västra Götaland är det Vattenfall Services som vunnit merparten av upphandlingarna, 27 av 39 lokalnätsprojekt.

”Projekten vanns i knivskarp konkurrens med ett 15-tal andra aktörer. Att Vattenfall Services vann en så pass stor volym visar att vi kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ med marknadsmässiga priser”, berättar Susanne Madsen, affärsområdeschef för ledningsunderhåll på Vattenfall Services i Västra Götaland.

Under de senaste åren har Vattenfall Distribution isolerat och grävt ner cirka 1 100 mil ledningsnät i områden som varit hårt drabbade av avbrott på grund av oväder. Vissa ledningar grävs ned och andra luftledningar förses med isolering så att de tål vädrets påfrestningar.
”Valet av metod beror bland annat på förutsättningarna i terrängen och vad som är mest kostnadseffektivt. I de här områdena är det mycket skog och bra markförhållande för att plöja kabel”, säger Susanne Madsen.

Sedan 2004 har Vattenfall Distribution investerat 11,5 miljarder kronor på att vädersäkra elnäten. På de sträckor som vädersäkrats har avbrott orsakade av oväder minskat med närmare 50 procent.