Nyhet | 2009-10-02 | 14:51

Vägen mot “A one tonne society”

Hur ska minskningen av växthusgaser från sju till ett ton utsläpp per person och år kunna bli verklighet? I guideboken ”A One Tonne Future” lyfts frågan. Arne Mogren, rådgivare i policyfrågor vid Vattenfall, är initiativtagare till boken. [caption id="attachment_2550" align="aligncenter" width="315" caption="A one tonne future"]onetonne[/caption]

- Vi ville vända på historien och blicka framåt istället. Tillsammans med ett nätverk av ledare och experter inom klimatområdet tar vi en titt på de närmaste hundra åren, säger Arne Mogren, rådgivare i policyfrågor i Vattenfall.

Guideboken ”A One Tonne Future” togs fram till Vattenfalls Energi och Klimatvecka i juni i samband med Vattenfalls 100-årsjubileum. I boken lyfts frågan om hur en kraftig reduktion av koldioxidutsläpp ska kunna bli verklighet. Från dagens cirka sju ton utsläpp per person och år till ett ton om hundra år. Boken behandlar en rad olika infallsvinklar: Hur läget är idag, vilka utmaningar som ligger i framtiden, vilka verktyg och vilken teknologi som kan användas för att minska utsläppen. Vattenfalls CCS-teknik som innebär att kol renas från utsläpp är ett exempel på en sådan teknik som kommer att utvecklas de närmaste åren. Men det kanske viktigaste avsnittet i boken handlar om Human Power. - Det är vad det handlar om i slutänden. Det är ingen tvekan om att det måste ske en kraftig reduktion av utsläpp och ansvaret måste fördelas på ett så rättvist sätt som möjligt. Teknologiskt och ekonomiskt finns det alla möjligheter att i princip stoppa alla utsläpp. Men för att det ska gå måste också människan ändra sin inställning och sina levnadsförhållanden, säger Arne Mogren. - Det här handlar inte bara om Vattenfall. Allt måste ske i samarbete, mellan länder och mellan företag, säger han.

Fakta

Vill du läsa mer eller beställa boken? Kontakta i så fall Jesse Fahnestock, Vattenfall, på jesse.fahnestock@vattenfall.com Boken A One Tonne Future är utgiven av Vattenfall, men åsikterna i boken är inte Vattenfalls, utan representerar författarnas egna synpunkter.