Nyhet | 2011-02-22 | 14:18

Vägen mot ett uthålligt energisystem

Vilka vägar finns det mot ett uthålligt energisystem? Den frågan försöker Vattenfall hitta svar på i samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Forskningsprojektet ”Pathways to sustainable European energy systems” inleddes 2006 som ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Vattenfall och en rad andra aktörer i energibranschen. Syftet med projektet är att hitta vägar mot ett uthålligt europeiskt energisystem år 2050. Pathways har bland annat byggt upp databaser över de europeiska energisystemen och bränslemarknaderna. Underlagen används för att i modellform räkna på uthålliga energisystem. – Modeller kan exempelvis tas fram för att visa hur en ökad användning av vindkraft skulle kunna se ut. Vi har även kunnat pröva politiska förslag beträffande till det europeiska handelsystemet för utsläppsrätter för att se vilka effekter de skulle kunna få, förklarar Bo Nelson på Vattenfall. Pathways har inte presenterat en bästa väg mot ett uthålligt energisystem till 2050. Forskarna visar i stället konsekvenser, för- och nackdelar med olika vägval. – Det är viktigt för Vattenfall att ha ett oberoende komplement till vår egen analysverksamhet. Det de gör på Chalmers har en vetenskaplig tyngd. Vi kan lära oss av dem och de kan lära av oss, menar Bo Nelson. Flera samarbeten Vattenfall har fler samarbeten med akademiska institutioner. ”Joint program on the science and policy of global change” på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge förser Vattenfall med kunskap om ekonomiska konsekvenser av olika vägval vad gäller framtidens energisystem ur ett globalt perspektiv. Vincent Otto som koordinerar samarbetet med MIT förklarar att projektet som inleddes 2009 engagerar flera fakulteter på det amerikanska universitetet och kompletterar projektet med Chalmers. – Samarbetet med MIT ger oss värdefull kunskap om ekonomiska effekter av olika vägval mot ett uthålligt energisystem. MIT fokus ligger på ett globalt plan både vad gäller klimat och ekonomi, förklarar Vincent Otto.