Nyhet | 2009-05-12 | 15:09

Välkommen på slutseminarium om erfarenheter från Lillgrund

Den tredje juni är det dags för slutseminarium i Malmö för pilotprojektet Lillgrund. Vi har platser kvar till seminariet och vill du komma är du välkommen att anmäla dig.

Den tredje juni är det dags för slutseminarium i Malmö för pilotprojektet Lillgrund. Vattenfall har fått stöd från Energimyndigheten, så kallade pilotpengar, för att bygga vindkraftparken på Lillgrund. Som en motprestation ska Vattenfall sörja för att de erfarenheter som erhålls i projektet ska komma andra till del. Detta ska ske både genom författandet av rapporter inom olika områden, samt genom seminarier där resultat och erfarenheter presenteras. I juni 2008 hölls ett seminarium med detta syfte och nu är det dags för slutredovisning.

Vi har platser kvar till seminariet och om Du vill komma är Du välkommen att anmäla Dig. Se bifogat dokument för information om kontaktuppgifter för anmälan.

Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!

Mer information

Ladda ner inbjudan till seminariet