Nyhet | 2010-09-14 | 08:30

Välkommen till samråd om Blakliden vindkraftpark

Vattenfall hälsar dig varmt välkommen till samrådsmöte och öppet hus torsdagen den 30 september 2010, kl 16.00 – 20.00 i Folkets hus, Fredrika. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

Vattenfall Vindkraft AB kommer att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en vindkraftpark på bergen Blakliden och Granliden i Åsele kommun.

I tillståndsprocessen för att anlägga vindkraftparker och elnät ingår det att hålla samråd med myndigheter, sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer.

Synpunkter från samrådet för projekt Blakliden kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ingår i tillståndsansökan.

Här kan du häta samrådsunderlaget:
Projekt Blakliden vindkraftpark

En utskrift går också att beställa från:
Staffan Roos, Vattenfall Vindkraft AB, 162 87 Stockholm
Staffan.roos@vattenfall.com

Om du vill lämna skriftliga synpunkter, lämnas dessa senast den 1 november 2010 på samma adress.