Nyhet | 2009-04-23 | 08:30

Välkommen till Vattenfalls monter på Vårmässan Arcushallen

Vattenfall 100-årsjubilerar i år och inleder aktiviteterna med att delta i Vårmässan på Arcushallen, fredag 24 april till söndag 26 april. Under 2009 kommer aktiviteter av olika slag att genom- föras i 20 städer runt om i Europa, och det startar i Luleå.

För 100 år sedan fattades beslutet att bygga Porjus kraftstation, för att elektrifiera Malmbanan och gruvnäringen i Malmfälten. Nu 100 år senare genomförs stora investeringsprogram i Norrbotten i vattenkraftstationer, vindkraft, värmeverk och elnätet för att öka effektiviteten, för en bättre miljö och för att möta våra kunders
ökade behov.

Världen står inför stora miljö- och klimatutmaningar. Energisektorn är en del av klimatproblemet men även en del av lösningen, både lokalt och globalt.
Under Vårmässan kommer vi att berätta om de klimat-, miljö- och energiutmaningar världen står inför, men även visa på de konkreta åtgärder vi genomföra för att skapa en bättre framtid för oss alla.

I vår monter kan man:

  • se Volvo/Vattenfalls nya elhybridbil och provköra elmoppar,
  • se ny energieffektiv gatubelysning,
  • träffa energiexperten Lars Ejeklint från Tv4-programmet ”Många bäckar små”
  • få konkreta råd som energieffektivisering,
  • få en inblick i Vattenfalls forsknings o utvecklingsarbete, bland annat inom miljöområdet,
  • lära dig mer om framtida sätt att producera el,
  • får veta vad vi gör lokalt i norra Sverige,
  • vilka jobb det finns inom Vattenfall (vi ska nyanställa i snitt 600 personer/år de närmaste 10 åren)
  • och få svar på dina energifrågor.

Torsdag 23 april kl 14.00 har ni möjligheter att få en guidad tur i vår monter innan mässan öppnar. Vi möter er vid C-hallen på Arcus.

För vidare information, kontakta:

Roger Lindmark, tel 070–695 59 42 och
Peter Stedt 070–597 73 38.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.