Nyhet | 2009-08-12 | 15:45

Väntat resultat av styrstavsinspektion vid Forsmark 3

Hittills har 29 av de 39 nytillverkade styrstavarna – som installerades i Forsmark 3 i vintras – kontrollerats för defekter liknande de som i våras identifierades vid Oskarshamn 3.

15 styrstavar vid Forsmark 3 uppvisar preliminärt överens-stämmande defekter i form av mindre längsgående sprickor. De identifierade defekterna har inte haft någon påverkan på styrstavarnas säkerhetsfunktion utan ryms inom den säkerhetsanalys som gjordes av Forsmark inför återstarten av Forsmark 3 efter styrstavsbytet i vintras.

Forsmark har vid ett möte idag informerat Strålsäkerhetsmyndig-heten om utfallet av styrstavskontrollen. Där redovisades också ett åtgärdsförslag som innebär att defekta styrstavar byts ut mot nytillverkade av en konstruktion som har högre tålighet mot sprickbildning. Dessutom införs ett kontrollprogram som innebär att ett antal styrstavar kontrolleras varje år i samband med revisionsavställningen.

Totalt finns 169 styrstavar i reaktorn vid Forsmark 3.

Kontaktperson:
Claes-Inge Andersson, informationschef på Forsmarks Kraftgrupp AB, mobil 0705- 300 513 eller e-post:

cin@forsmark.vattenfall.se