Nyhet | 2008-06-12 | 12:00

Våra kunder i Huvudsta har fått nya fjärrlästa elmätare

Nu är installationsarbetet av 11 000 nya elmätare i Huvudsta klart.

Med den nya mätaren får våra kunder en elfaktura som baseras på en verklig elförbrukning och inte, som tidigare, på en uppskattad förbrukning.

Läs mer om installationen och om våra fjärrlästa elmätare