Nyhet | 2008-07-04 | 09:12

Våra kunder i Valsätra, Gottsunda, Vänge, Boländerna, Sävja och Husby har fått nya fjärrlästa elmätare

Nu är installationsarbetet av 28 800 nya elmätare i områdena Valsätra, Gottsunda, Vänge, Boländerna, Sävja och Husby klart.

Med den nya mätaren får våra kunder en elfaktura som baseras på en verklig elförbrukning och inte, som tidigare, på en uppskattad förbrukning.

Läs mer om våra fjärravlästa elmätare