Nyhet | 2009-06-11 | 16:09

"Världen borde kraftsamla för att ta hand om koldioxiden"

USA satte en människa på månen på mindre än tio år. Med samlad ansträngning borde arbetet att ta fram CCS-tekniken kunna accelereras. Det säger Jeffrey D. Sachs, professor i hållbar utveckling vid Columbiauniversitet i USA. sachsI en paneldiskussion vid Vattenfalls energi- och klimatkonferens i Stockholm betonade Sachs betydelsen av CCS, det vill säga tekniken att skilja ut och lagra koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen. - Vi behöver CCS för att klara miljömålen, men vi måste hitta sätt att gå snabbare fram än marknaden kräver. Det kräver politisk vilja, sa han. Sachs sa att han är imponerad av Vattenfalls arbete för att utveckla tekniken industriellt, men menade att dagens planerade lanseringsdatum, 2020, ligger för långt fram i tiden. - Om det dröjer till 2020 kommer tekniken inte att vara allmänt införd i länder som Kina förrän fem till tio år senare. Vi har inte råd att vänta så länge. Han uttryckte också besvikelse för att inte större ansträngningar gjorts av de stora kolförbrukarna i världen. -President Bush sa 2001 att han skulle satsa på utvecklingen av CCS, men ännu idag finns inte ett enda kraftverk med CCS i hela USA. Det samma gäller Kina och Indien. När klimatmötet i Köpenhamn nu närmar sig hoppas Sachs att ett resultat ska bli att man kommer överens om att investera allmänna medel för att snabbare få fram industriella tillämpningar av tekniken. - Gemensamma överenskommelser om att reducera koldioxidutsläppen till 2020 betyder ingenting om vi inte har CCS. Utan den tekniken blir sådana utfästelser verkningslösa. Men med CCS kan vi ha en helt annan värld om tio år, sa Jeffrey D. Sachs. På frågan om det var möjligt att utveckla CCS snabbare med mer resurser sa Vattenfalls vd Lars G Josefsson att han uppskattade att processen skulle kunna påskyndas något, kanske till 2016. - Det är många steg som måste klaras av som gör att det tar den tiden. Men vi är mycket intresserade av ett partnerskap mellan den privata och den allmänna sektorn, sa Josefsson.