Nyhet | 2010-09-13 | 11:30

Världens största vindkraftpark till havs invigs

Nu är Thanet vindkraftpark utanför Englands sydöstkust färdigbyggd, världens idag största vindkraftpark till havs. Den officiella invigningen äger rum torsdagen den 23:e September [caption id="attachment_6719" align="alignnone" width="324" caption="12 timmar tog det att installera varje turbin med hjälp av installationsfartyget MPI Resolution"][/caption] 100 vindkraftturbiner kommer Thanet att generera elektricitet för att täcka den årliga förbrukningen för mer än 200 000 engelska hushåll. Den el som kommer att utvinnas från vindarna i Engelska kanalen innebär en kraftig ökning av “grön” energi i Storbritannien. Vattenfall är ett av de ledande energibolagen i Europa och arbetar för att minska mängden koldioxidutsläpp från sin elproduktion. Den nyligen färdigställda vindkraftparken Thanet är en signifikant investering i förnyelsebar vindenergi. Den officiella invigningen sker den 23 september och deltar gör bland andra Vattenfalls VD Öystein Löseth och Storbritanniens energi- och klimatminister Chris Huhne.