Nyhet | 2008-05-12 | 08:00

Värme Uppsala medverkar på EnergiRådgivarkongressen

Vattenfall är samarbetspartner till EnergiRådgivarkongressen som går av stapeln i Uppsala den 12-14 maj. Programmet bjuder på föreläsningar om temat energieffektivitet i Sverige i dag.

En av föreläsarna, Näringsminister Maud Olofsson kommer att tala om energieffektivisering och klimatpolitik i praktiken. Ingrid Willerström, chef för Vattenfalls Energieffektiviseringsprogram är också en av talarna. Först ut på programmet står "Fjärrvärmens möjligheter".

Studiebesök på Värme Uppsalas anläggningar

Energirådgivarkongressen i Uppsala inleds på måndagskvällen den 12 maj med ett studiebesök på Vattenfall Värme Uppsalas avfallsförbränningsanläggning, Block 5. Under den guidade rundvandringen berättas mer ingående kring anläggningen och produktionen av värme, el, kyla och ånga.

Om EnergiRådgivarna

EnergiRådgivarnas mål är att energianvändning ska ske till minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom effektivare energianvändning och miljöanpassade energilösningar där förnybara energikällor används. Föreningen har roll som både nätverk och opinionsbildare. En av föreningens viktigaste uppgifter är utbildningsfrågor och kvalitetssäkring av framtida energirådgivare.

Läs mer om EnergiRådgivarna här (nytt fönster)