Nyhet | 2010-03-02 | 15:00

Värmeavtal möjliggör expansion av Rolfs Såg

Vattenfall och Rolfs Såg har tecknat ett tio-årigt avtal om energisamarbete i Kalix. Vattenfall kommer att utöka sin leverans av värme till Rolfs såg och sågverket kommer att leverera biobränsle till verket. Avtalet innebär att Rolfs Såg kommer att kunna expandera sin produktion kraftigt.

Vattenfall levererar sedan tidigare fjärrvärme till Rolfs Såg och kommer nu att utöka leveransen i och med det nya 10-åriga avtalet. Vattenfall kommer att leverera upp till 50 GWh per år i tio år till sågverket. Det gör det möjligt för Rolfs Såg att expandera på orten. Setra Group som äger Rolfs Såg planerar att öka volymen på den sågade produktionen med 80-90 procent inom ett till två år.

– Större leveranser av fjärrvärme är ett måste för att vi ska kunna öka produktionen med denna omfattning. Det är en stor fördel för oss att kunna öka förbrukningen utan att behöva investera i en egen panna. Vi kan koncentrera vår tid och våra investeringar till vår kärnverksamhet, säger Anders Olofsson, affärsområdeschef
Setra Nord.

Avtalet omfattar även leveranser av biobränsle från sågverket Setra Rolfs Såg till Vattenfalls Kalix Fjärrvärme AB. Leveransen av biobränsle kommer att täcka produktionen av värme som Rolfs Såg behöver.

– I och med avtalet har vi säkra leveranser av biobränsle och kan fortsätta att erbjuda våra kunder fjärrvärme till konkurrenskraftiga och stabila priser, säger Hans Stålnacke, vd Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB.

Avtalet börjar gälla den 1 april 2010. Fjärrvärmen i Kalix produceras till 96 procent med biobränsle – dels träflis från skogarna runt Kalix, dels biobränsle från Rolfs Såg. Det goda samarbetet med Rolfs Såg borgar för trygg försörjning av förnybart bränsle.

För vidare information, kontakta:

Hans Stålnacke, vd Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB,
telefon, 070-27 87 714
Therése Sandström, medieansvarig Vattenfall Heat Nordic,
telefon 070-28 21 670

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning,
telefon: 08-739 50 10,

press@vattenfall.com