Nyhet | 2008-11-26 | 08:00

Västfastigheter först att få kyla från Vattenfall

Västfastigheter bygger den nya psykiatrianläggningen Brinkåsen i Vänersborg och väljer en lösning med både fjärrvärme och fjärrkyla från Vattenfall. Det är den första leveransen av kyla från spillvärme i Vänersborg.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. I Brinkåsenprojektet väljer vi fjärrvärme och fjärrkyla från spillvärme, eftersom det stödjer vårt miljöarbete, säger Paul Nordholm, fastighetsförvaltare på Västfastigheter.

Affären omfattar 2 GWh värme och kyla. Lösningen innebär att Vattenfall använder spillvärme från Vargön Alloys för både uppvärmning och kylning. Kylan produceras i absorptionsvärmepumpar, ett bra sätt att ta vara på överskottet på spillvärme, särskilt på sommaren.

Vattenfall ser ett ökat intresse för fjärrkyla bland kunderna.

– Vi har börjat diskutera med de fastighetsägare som har hyresgäster med behov av ett jämnt inneklimat, till exempel inom vården eller i omsorgen. Men att ha svala och sköna lokaler på sommaren kan bli ett viktigt konkurrensmedel också för andra fastighetsägare, säger Einar Bjarne, anläggningschef för Vattenfall Värme i Vänersborg.

Lösningen innebär att Västfastigheter kan fokusera på kärnverksamheten och överlämna ansvaret för uppvärmning och kyla till Vattenfall.

– Vår uppgift är inte att producera värme och kyla, det låter vi någon som är proffs på uppvärmning ta hand om. Vår erfarenhet av Vattenfall som värmeleverantör är mycket god. Det är viktigt med ett bra inneklimat i allmänhet. I vårt fall, där personer kommer att tvingas vara inomhus långa tider, blir kyla en viktig del för en dräglig tillvaro, säger Paul Nordholm, fastighetsförvaltare på Västfastigheter.

Lösningen med både värme och kyla kommer att vara klar att tas i drift våren 2011, men fjärrvärmeledningen läggs redan nu. Under byggtiden kommer uppvärmningen att komma från fjärrvärme.

För vidare information, kontakta:

Einar Bjarne, anläggningschef Vattenfall Värme i Vänersborg,
telefon: 070-561 19 47

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner pressmeddelandet

Västfastigheter först att få kyla från Vattenfall