Nyhet | 2012-06-15 | 10:18

Vattenfall älskar vindkraft

Vindkraftssektorn växer och Vattenfall ökar löpande sin närvaro. Vindkraften är ett av de områden där företaget siktar på att öka sina investeringar inom de närmaste åren. Den 15 juni är ”Global Wind Day”, något som utgör ett bra tillfälle att titta närmare på hur viktig vindkraften är inom koncernen. Mellan 2012 och 2016 kommer Vattenfall att investera ytterligare 4,2 miljarder euro för att förbättra och utöka sin vindkraftsportfölj i Tyskland, Sverige, Nederländerna, Danmark och Storbritannien.  Vattenfalls vindkraftsproduktion omfattar ungefär 900 kraftverk. De största landbaserade anläggningarna är Stor-Rotliden (Sverige), Edinbane (Storbritannien) och Nørrekær Enge (Danmark). När det gäller havsbaserad vindkraft är Vattenfall den näst största aktören i världen. De största havsbaserade vindkraftparkerna är Thanet (Storbritannien), Horns Rev (Danmark) och Lillgrund (Sverige).   2012 har hittills varit ett mycket framgångsrikt år för Vattenfalls vindkraftsverksamhet, med många pågående projekt som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Dessutom har företaget fått tillstånd att bygga nya vindkraftparker i Tyskland, Danmark, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Förra året producerade Vattenfall 3,8 TWh vindkraft, vilket motsvarar årsförbrukningen för en miljon hushåll ( Beräknat baserat på en genomsnittlig hushållsförbrukning på 5.000 kWh/år.) [caption id="attachment_17242" align="alignleft" width="250" caption="Öppet hus vid den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund lockade 800 besökare."]Öppet hus vid den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund lockade 800 besökare.[/caption] Många pågående projekt Många pågående projekt kommer att öka Vattenfalls vindkraftskapacitet ytterligare. Ormonde (Storbritannien): Denna havsbaserade vindkraftpark i Irländska sjön byggdes förra året. Den består av 30 vindkraftverk med en total kapacitet på 150 MW, vilket motsvarar det totala årliga elektricitetsbehovet för över 100.000 brittiska hushåll. Vindkraftparken invigs officiellt under hösten 2012. Zuidlob(Nederländerna): Denna landbaserade vindkraftpark håller för närvarande på att uppföras, och kommer att bestå av 36 kraftverk på vardera 3 MW som kan förse ca 75.000 hushåll med el. Zuidlob är planerat att tas i drift under 2013. DanTysk (Tyskland): Ytterligare en havsbaserad vindkraftpark, 69 km väster om ön Sylt, som håller på att uppföras. Vindkraftparken kommer att bestå av totalt 80 kraftverk med en kapacitet på 288 MW, vilket räcker för att försörja ca 400.000 hushåll med elektricitet. Projektet är en gemensam satsning mellan Vattenfall och Stadtwerke München. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rt9luyKKjyU&feature=plcp[/youtube] Film som förklarar hur vind- och vattenkraft fungerar.  Global Wind Day – höjdpunkter från Vattenfalls marknader I Danmark planeras en ny vindkraftpark vid Tamholt nära Frederikshavn, Jylland. Boende i Tamholt bjuds på en bussresa till en annan närliggande vindkraftpark den 16 juni för att se vindkraftverk som är i drift. Global Wind Day firas genom en båtresa till den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund. Resan är avsedd för studenter som riktat in sig på vindkraft, och anordnas tillsammans med den danska vindkraftföreningen Vindmølleindustrien.  Under våren väckte projektet Art on Windmills stort intresse i Nederländerna. Många konstnärer var intresserade av att få sina verk exponerade i stor skala på kraftverkstorn. I maj firade Egmond aan Zee, Nederländernas första havsbaserade vindkraftpark, sitt femårsjubileum. Den 6 juni utfärdades tillstånd för Beaufort, en nederländsk vindkraftpark med en tänkt kapacitet på 340 MW, som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet. I Tyskland kommer en ny projektwebbplats för den havsbaserade vindkraftparken DanTysk att lanseras den 15 juni. DanTysk-anläggningen håller för närvarande på att byggas, kabelarbete pågår och transformatorn har redan anlänt. Vattenfalls vindkraftsverksamhet i Tyskland har redan gett goda resultat under 2012. Till exempel har produktionen vid den havsbaserade vindkraftparken Alpha Ventus överträffat förväntningarna, och tillstånd har dessutom utfärdats för byggandet av en ny landbaserad vindkraftpark, Forst Briesing. I juni kommer lokala anbudsförfaranden att inledas för arbetet på vindkraftparken Pen y Cymoedd i Storbritannien. Detta blir den största landbaserade vindkraftparken i Wales (och England), och den ska i så stor utsträckning som möjligt byggas med hjälp av lokala och brittiska företag. Den 16 juni förväntas leveranserna av vindkraftverk att påbörjas till vindkraftparken Swinford. Denna vindkraftpark i England blir den första av Vattenfalls vindkraftparker som byggs med kraftverkstorn som är tillverkade i Storbritannien, vilket innebär 200 nya arbetstillfällen inom bygge och teknik i Storbritannien. I Sverige tjuvstartade man firandet av Global Wind Day genom att bjuda in till öppet hus vid den havsbaserade vindkraftparken Lillgrund den 9 juni. Lokala medborgare, familjer, pensionärer och alla andra som var intresserade fick möjlighet att titta på vindkraftparken på nära håll från inhyrda båtar. Man fick även lära sig mer om vindkraft. Stor-Rotliden, Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark, togs i full drift under 2011. Under 2012 kommer den att nå full kapacitet och därmed leverera tillräckligt med energi för 50.000 hushåll. Om Global Wind Day Den 15 juni varje år firas Global Wind Day. Det är en dag vikt för att upptäcka vindarna, dess krafter och de möjligheter de har som kan förändra vår värld. European Wind Energy Association, EWEA, och Global Wind Energy Council, GWEC, samordnar Global Wind Day genom ett partnernätverk. Dagen var till att börja med ett europeiskt initiativ som uppkom 2007, och blev internationellt 2009. Mer information hittar du här: www.globalwindday.org/