Nyhet | 2011-12-23 | 09:10

Vattenfall ansöker om tillstånd för Tritteboda Vindkraftpark

Vattenfall har i december 2011 ansökt till Länsstyrelsen i Jönköping enligt 9 kapitlet i miljöbalken om tillstånd för Tritteboda vindkraftpark.

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och nya fotomontage med kartor hittar du längre ner på sidan. Tillhörande bilagor går att beställa direkt av Susann Lundman som är vår miljökonsult på Pöyry SwedPower AB, tel: 070-3712349 eller e-post: susann.lundman@poyry.com

Länsstyrelsen i Jönköping kommer nu att noggrant granska Vattenfalls handlingar. När de anser att vår ansökan är komplett kommer den att kungöras och Länsstyrelsen tar då emot synpunkter innan de fattar ett beslut om tillstånd.

Läs Vattenfalls ansökan

Fotomontage Tritteboda (PDF 16 MB, nytt fönster)
Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 30 MB, nytt fönster)
Ansökan om tillstånd (PDF 6 MB, nytt fönster)
Läs mer om Tritteboda vindkraftpark