Nyhet | 2010-05-31 | 12:58

Vattenfall är med och tar fram framtidens hus och bilar

Svenska affärstidningen Dagens Industri skriver idag om ett unikt och spännande samarbetsprojekt mellan hustillverkaren A-hus, Volvo Personvagnar och Vattenfall.

Arkitekten Gert Wingårdh intervjuas i artikeln om ett nytt energieffektivt småfamiljshus som han designat på uppdrag av A-hus och som kommer att uppföras inom ramen för samarbetet.

Vattenfall bekräftar uppgiften om ett samarbete med A-hus och Volvo PV där vi gemensamt vill testa hur långt man kan komma i en strävan att leva hållbart och hur mycket man kan minska sina koldioxidutsläpp från dagens genomsnitt på cirka 7 ton per person och år. Genom att samarbeta över branschgränserna kan vi kombinera våra kunskaper för att på ett mer heltäckande vis testa hur långt dagens lösningar räcker och var det fortfarande finns luckor.

Annika Ramsköld, Head of Business Development, Business Group Pan Europe– Att Vattenfall samarbetar med Volvo och A-hus kring detta ger oss fantastiska möjligheter att kombinera våra produkter, tjänster och vår kunskap för att komma längre i vår gemensamma strävan att gå mot ökad hållbarhet och energieffektivitet, säger Annika Ramsköld, Head of Business Development, Business Group
Pan Europe.

Vattenfall kommer bland annat att stå för smart mätning, expertis inom energieffektivisering samt att leverera förnybar energi till huset. Husbygget har nyligen inletts i Hässelby.