Nyhet | 2011-10-19 | 14:14

Vattenfall återstartar Ringhals 3

Vattenfalls revisioner och modernisering av våra kärnkraftverk går framåt och på fredag återstartar vi reaktor tre i Ringhals. Strålsäkerhetsmyndigheten har godkänt Ringhals AB:s redovisningar av kontroller av säkerhetssystemen vid reaktor 3 och 4 och nu återstår mindre kompletteringar innan återstart. - Vattenfalls absoluta ambition inför kommande vinter är, efter godkännande från SSM, att ha hela vår produktionsapparat igång. Min bedömning är att vi kommer att klara det, säger Øystein Løseth, vd och koncernchef. Vi har just nu en oönskad situation i Ringhals med fyra reaktorer som av olika skäl inte är i produktion. Där arbetar tusentals människor intensivt för att genomföra planerade investeringar och revisioner och inte minst klara de säkerhetskrav som Strålskyddsmyndigheten (SSM) och vi själva ställer. I Forsmark är alla tre reaktorer i drift. Aktuellt läge för revisionerna i Ringhals: Ringhals 1: Revision 25 september – 8 november Ringhals 2: Revision 1 april – 18 november Ringhals 3: Återstart 21 oktober, revision 5 november – 5 december Ringhals 4: Revision 31 maj – 31 oktober Nu pågår stora investeringar på Ringhals 4. När de är klara kommer den tyngsta delen av moderniseringsprogrammet inom svensk kärnkraft att vara genomförd. Den omfattande modernisering som nu pågår av Vattenfalls kärnkraftverk är nödvändig att genomföra. Det kommer att ge utökad och mer stabil produktion och förlängd livslängd på anläggningarna.