Nyhet | 2012-09-03 | 10:10

Vattenfall avslutar sitt engagemang i svensk-polsk undervattenkabel

Vattenfall har avslutat sina avtal med SwePol Link gällande överföringsförbindelsen av el mellan Polen och Sverige. [caption id="attachment_17888" align="alignright" width="175"]Kabelutläggning i Östersjön Kabelutläggning i Östersjön[/caption] Detta innebär att Vattenfall lämnar alla sina rättigheter och skyldigheter relaterat till SwePol Link från och med första september. Den svenska respektive polska stamnätsoperatören (Svenska Kraftnät och PSE-O) övertar därmed nyttjande rätten och ansvaret för kostnaderna i SwePol Link. Förändringen innebär ingen ändring av den dagliga hanteringen av SwePol Link. År 2010 infördes market coupling på SwePol Link. Tidigare år har Vattenfall haft ensamrätt att nyttja SwePol Links 600 MW kabel kapacitet. SwePol Link började sin verksamhet år 2000, och Vattenfall har sedan dess minskat sin ägarandel från 48% till 0% samtidigt som Vattenfall haft kvar sin rätt att nyttja kapaciteten genom avtal med SwePol Link. Detta avtal som nu är avslutat skulle ha varat till 2020. Genom att Vattenfall nu avslutar sitt engagemang i SwePol Link har vi också uppfyllt de intentioner som Vattenfall och PGE ingick 2003 om att överföra ansvaret för projektet till respektive stamnätsoperatör. Detta är också något som stöds av EU och den polska och svenska regulatorn.