Nyhet | 2011-07-27 | 10:31

Vattenfall avyttrar sin verksamhet i Belgien

Vattenfall tecknade igår ett avtal med det italienska energi bolaget Eni om försäljning av sin verksamhet i Belgien baserat på ett företagsvärde (enterprise value) om 157 MEUR (cirka 1,4 miljarder SEK). Försäljningen omfattar dels Nuon Belgium N.V., som levererar el och gas till omkring 550 000 kunder, dels dotterbolagen Nuon Wind Belgium N.V. och Nuon Power Generation Walloon N.V. Nuon Belgium levererar el och gas till omkring 550 000 el- och gaskunder och har cirka 150 anställda. Nuon Belgium har även 4,5 MW förnybar produktionskapacitet genom sitt dotterbolag Nuon Wind Belgium. I Nuon Power Generation Walloon ingår ett långt framskridet projekt att bygga en så kallad CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) anläggning. Vattenfall och Eni förväntar sig att affären kan slutföras under 2011 efter det att de Europeiska konkurrensmyndigheterna har lämnat sitt godkännande. Øystein Løseth, Vattenfalls vd och koncernchef säger: "Jag är nöjd med att tillkännage att vi funnit en mycket lämplig ny ägare till Nuon Belgium och våra övriga belgiska verksamheter. Vi kan överföra våra kunder och anställda till ett europeiskt energiföretag med stor erfarenhet och betydande ambitioner i Belgien”. Försäljningen av Vattenfalls belgiska verksamhet är en del i Vattenfalls nya strategiska inriktning som kommunicerades i september 2010 och som innebär fokus på kärnverksamheter och huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.