Nyhet | 2008-05-09 | 15:45

Vattenfall bakom uppmärksammad studie

Mer än 40 olika företag och organisationer i Sverige har deltagit i en analys av olika åtgärder för att reducera utsläppen av växthusgaser inom Sverige.

I januari 2007 publicerade Vattenfall, tillsammans med McKinsey & Company, en global studie av möjligheter och kostnader för minskade utsläpp av växthusgaser. Den blev mycket uppmärksammad internationellt och nu har alltså en liknande svensk studie gjorts.

Den nya svenska studien omfattar alla delar av näringsliv och samhälle och är gjord med samma angreppssätt och metodik som den globala studien. Resultatet är ett omfattande faktaunderlag som hjälper politiker och beslutsfattare att fortsätta diskutera vilka åtgärder som är mest effektiva för att åstadkomma en verklig förändring.

Den svenska studien finns samlad i rapporten "Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp i Sverige". Projektet har drivits av McKinsey & Company på uppdrag av Svenskt Näringsliv och med aktivt deltagande och sponsring från Vattenfall och nio andra svenska företag.

Företrädare för företagen och Svenskt Näringsliv har därefter kommenterat rapporten i en debattartikel i Dagens Industri, och Affärsvärlden har i en artikel skrivit om studien. Vattenfalls kommentarer främst i DI-artikeln som undertecknats av bland annat Lars G Josefsson. I debattartikeln slås fast att "Sverige har goda förutsättningar att bidra internationellt genom att utveckla och exportera klimateffektiv teknik" och "Det krävs att staten och näringslivet samverkar i att få fram nödvändiga forskningsresurser".

Mer information

Här kan du ladda ner den svenska studien:
Svenskt näringsliv (nytt fönster)
Slutsatser från Vattenfalls klimatkartanläggning
Utforska klimatkartan (nytt fönster)