Nyhet | 2008-06-17 | 09:19

Vattenfall bäst på att rapportera samhällsansvar

I senaste numret av Veckans Affärer publiceras en rankning av hur bra de största svenska bolagen är på CSR, corporate social responsibility, det vill säga att redovisa hur man tar sitt samhällsansvar.

Veckans Affärer har granskat redovisningarna för 2007 hos tio av de största börsbolagen och fem av de största statligt ägda bolagen. Målet har varit att utifrån rapporterna få svar på femton frågor inom miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande.

Vattenfall, ”det bolag som sticker ut med sin hållbarhetsrapport”, leder stort med 21 poäng med Volvo som tvåa på 16 poäng och H&M på tredje plats. Bara två bolag redovisar till exempel omsättningssiffror och vinstmarginaler för hållbara produkter och tjänster: Vattenfall och H&M.

Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och enligt VA en av Sveriges mest välrenommerade CSR-revisorer, anser att Vattenfalls CSR-rapport är bra. I egenskap av ordförande i revisorsföreningen FAR SRS har han också delat ut pris till Vattenfall för bästa rapport.

Åsa Pettersson, ansvarig för CSR-frågor i Vattenfall, är glad över resultatet:
– Det här är ett bevis på att vi kommunicerar öppet och tydligt. Enkäten tar inte ställning till vår verksamhet, utan till hur enkelt de är att bedöma denna utifrån den information vi lämnar. Vi har med det väsentliga i vår redovisning, så att olika intressenter i omvärlden själva kan avgöra vad de tycker om vad vi gör, säger hon.


Lämnat av:
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10